Konec zbytečnému utrpení!

Každoročně se v období Vánoc a Silvestra stáváme svědky zbytečného utrpení lidí i zvířat. Zvířata mají mnohem citlivější smysly než my lidé a touto "kratochvílí" velmi trpí. Nepříjemná je také pro mnoho lidí, a s přítomností uprchlíků z Ukrajiny je to ještě mnohem závažnější. Legislativa pyrotechniku omezuje zatím jen na území národních parků, nic víc.

Často se při používání pyrotechniky a pořádání ohňostrojů jedná v zásadě o týrání zvířat. Jednoduše řečeno, zábavní pyrotechnika přináší do života zvířat zmatek, úzkost a strach.

V mnoha evropských zemích je zábavní pyrotechnika regulována mnohem přísněji než u nás. Prosím, přibližme se tímto vyspělé Evropě a zpřísněme pravidla!

Človek se psem

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, adresovaná ministryni či ministrovi životního prostředí

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře,

vyzýváme vás touto peticí k předložení změn zákonů, které by mnohem lépe regulovaly problematiku zábavní pyrotechniky a ohňostrojů.

Každoročně se v období Vánoc a Silvestra stáváme svědky zbytečného utrpení lidí i zvířat. Při ohňostrojích a používání zábavní pyrotechniky jsou do prostředí uvolňovány toxické látky. Nadměrný hluk a světelné efekty způsobují zvířatům stres, přímá zranění nebo ovlivňují jejich prostředí pro život. Po silvestrovské noci zůstává obrovské množství odpadu. Mnoho lidí také pyrotechnika stresuje a obtěžuje. Uprchlíkům z válkou zmítané Ukrajiny pak může zvuk výbuchů přinášet ještě mnohem větší stres.

V mnoha evropských zemích je zábavní pyrotechnika regulována mnohem přísněji než u nás. Prosím, přibližme se tímto vyspělé Evropě a zpřísněme pravidla pro její využívání.

1. Žádáme přeřazení pyrotechniky kategorií F2 a F3 do stejného režimu, jako má kategorie F4, tedy aby ji mohly nakupovat jen osoby s příslušnou odbornou způsobilostí.

2. Žádáme změnu zákona tak, aby k pořádání ohňostrojů musel vždy dát souhlas orgán ochrany přírody.

3. Žádáme, aby bylo pořádání ohňostrojů zakázáno ve všech chráněných územích - nejen v národních parcích, jako je tomu nyní.

4. Žádáme, aby bylo pořádání ohňostrojů zakázáno v blízkosti nemocnic, zařízení sociální péče a domovů pro seniory, zoologických zahrad, útulků pro zvířata, chovů hospodářských zvířat, a všech obdobných zařízení.

V dnešní době jsou již k tradičním ohňostrojům dostupné mnohé alternativy, které jsou mnohem méně škodlivé. Zpřísněme prosím pravidla pro zábavní pyrotechniku a klasické ohňostroje a dopřejme prosím lidem i zvířatům opravdu klidné svátky.

V Praze dne 22.12.2021

Za petiční výbor:

  • Michal Berg, spolupředseda Strany zelených a zastupitel města Vsetína
  • Magdalena Davis, spolupředsedkyně Strany zelených a starostka Mníšku pod Brdy
  • Petr Orel, ekolog a bývalý senátor za Stranu zelených
Je mi více než 15 let a souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely informování o petici a další činnosti Zelených.

Souhlas je možné kdykoli odvolat na soukromi@zeleni.cz. Vaše osobní údaje jsou zpracovány podle zásad zpracování osobních údajů Strany zelených.

Autoři petice

 

Michal Berg

Michal Berg

spolupředseda Zelených, zastupitel města Vsetína, konzultant

Karolína Žákovská

Magdalena Davis

spolupředsedkyně Zelených, zastupitelka Mníšku pod Brdy

Petr Orel

Petr Orel

vedoucí Záchranné stanice pro divoká zvířata v Bartošovicích

ruka s prskavkou

Jak vypadá regulace pyrotechniky v jiných zemích?

1Omezení prodeje zábavní pyrotechniky

V Irsku a Rumunsku je prodej pyrotechniky kategorie F2, F3 a F4 umožněn jen lidem, kteří mají patřičné osvědčení k nakládání s látkami tohoto typu a odborné znalosti.

Mnohé země omezují prodej na období na přelomu roku, například Nizozemsko. Prodej pyrotechnických výrobků spotřebitelům je zde možný jen v obchodech splňujících bezpečnostní požadavky a to v průběhu tří dnů v roce v souvislosti s oslavami příchodu nového roku (29. – 31. prosince). Použití je pak možné jen v samotnou silvestrovskou noc do 2:00.

V Chorvatsku je prodej možný jen ve specializovaných obchodech a to jen v období mez 15. a 31. prosincem.

Mnoho zemí omezuje využití pyrotechniky v zákonem vymezených místech: například Dánsko, Lotyšsko, Rakousko, Německo, Litva, Belgie nebo Rumunsko.

Obvykle je zakázáno používání pyrotechnických výrobků v blízkosti nemocnic, dětských domovů, zoologických zahrad nebo domovů důchodců. Například Rumunsku není použití zábavní pyrotechniky možné ve vzdálenosti menší než 50 m od bytové zástavby do 4 pater, příp. 100 m od bytové zástavby s více než 4 patry. Dále není možné použít zábavní pyrotechniku v oblastech vzdálených méně než 500 m od lesů, na chodnících, silnicích a na otevřených prostranstvích s větším množstvím lidí.

V mnohých zemích mají orgány ochrany přírody nebo místní úřady možnost povolovat pořádání ohňostrojů a tím zhodnotit, zda je ten který ohňostroj rizikem pro životní prostředí.

V Rakousku mají obce možnost povolit na svém území nejen pořádání ohňostrojů, ale jakékoli používání zábavní pyrotechniky od úrovně F2.

V Irsku může místní úřad nebo agentura ochrany přírody stanovit opatření, která se zdají být podle potřeby nezbytná k zabránění nebo omezení hluku, tedy i pořádání ohňostrojů.

-->